Australien i Sveriges dalande Pisa-situation

Tongångarna är hårda i Australien efter att landet tappat i alla tre ämnen i årets Pisa-rapport. Forskare ser likheter mellan landets skolsystem och det svenska.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]