Återerövring av professionskunskapen och renässans för ämnesdidaktiken

För att lärare ska ha en möjlighet att lyckas med sitt uppdrag behövs bra stödstrukturer när det gäller kollegialt stöd och kollegiala diskussioner kring undervisningen. Dessutom behövs en lärarutbildning som förbereder lärarstudenterna på det jobb de utbildar sig till. Det var en del av budskapet när Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, och Per Kornhall, författare och debattör, båda knutna till Mälardalens högskola, intog scenen på konferensen Framtidens lärande.

»»» Läs vidare [Datorn i utbildningen]