Antalet nybörjare på lärarutbildningen planar ut

I höstas började drygt 10.500 blivande lärare sin högskoleutbildning. Jämfört med höstterminen året innan är det ett oförändrat antal, eller till och med en svag minskning.

Den ökning vi sett under fem års tid har upphört, säger Fredrik Svensson, utredare på Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]