Vetenskapens fanbärare

Det är en hektisk tid för Christina Moberg, som är med och delar ut två Nobelpris. På vetenskapens högtidsdag ser hon oroande tecken i tiden. Kungliga Vetenskapsakademiens främsta företrädare vill ha en ny upplysningstid.

“En relativistisk kunskapssyn har fått fäste i skolvärlden och den lämnar eleverna skyddslösa.”

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]