Sonja Kovalevsky-dagarna 2016

För matematikintresserade gymnasister 10-12 november

Har du elever med särskilt intresse för matematik? Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig just till dem! Under dessa dagar får eleverna ta del av en spännande och inspirerande blandning av föredrag, workshops, problemlösning och social samvaro med god mat. För att visa på matematikens bredd och tillämpningsområden kommer de inbjudna nationella och internationella föreläsarna från både universitet och näringsliv.

»»» Läs vidare [Karlstads Universitet]