Mattebiennal i Knivsta

För första gången anordnas en matematikbiennal för Knivstalärare. Under tisdagen, 1 november, hölls en stor matematikbiennal med hela Knivstas lärarkår ungefär 300 personer i kommunhuset i Knivsta.

»»» Läs vidare [Uppsala Nya Tidning]