Förslag för en flexiblare och mer attraktiv ämneslärarutbildning

Utbildningsdepartementet skickar nu ut en promemoria med förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9 på remiss.

»»» Läs vidare [Aftonkuriren] samt [Regeringskansliet]