Enskilt räknande på gymnasiet

Matematikundervisningen på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram domineras ofta av enskilt räknande i läroboken. Ett sådant upplägg ger lite utrymme att resonera om matematiska problem och lära sig att se samband mellan begrepp. Eleverna riskerar därför att inte få nödvändiga kompetenser i problemlösning för framtida studier och yrkesliv.

»»» Läs vidare [Skolinspektionen]