Elever experter på programmering

Tegelhagens skola i Sollentuna satsar stort på digital teknik i undervisningen. Bland annat har en grupp mellanstadieelever specialdrillats i digitala media och får sedan föra sina kunskaper vidare till andra elever.

»»» Läs vidare [Vi i Sollentuna]