Digitala resurser och valmöjligheter ger elever motivation

En varierad undervisning, uppgifter som upplevs som meningsfulla och bedömning via täta och nära relationer med lärarna. Det är faktorer som motiverar elever att prestera bättre i skolan, vilket framgår av en studie vid Göteborgs universitet.

»»» Läs vidare [Forskning.se]