Digital studentexamen i Finland

Vid Finlands gymnasier genomförs nu de första landsomfattande digitala proven och år 2019 ska alla studentskrivningar ske digitalt.

Utformningen av de digitala proven stöder vår strävan att gå från ren katederundervisning till att eleverna arbetar mer problemfokuserat, säger rektor Niklas Wahlström vid Gymnasiet Grankulla samskola.

»»» Läs vidare [SkolLedaren]