Utan kontanter blir vi ekonomiska analfabeter

Det är inte förvånande att TV-program som Lyxfällan blivit så populära. Många människor, framförallt unga, har tappat begreppet om pengar, skriver Eva Larsson.

»»» Läs vidare [SVT]