Tydligt mål med digitalisering viktigt för lärare

En generös dela-kultur bland lärare och att rektor har ett tydligt mål med digitaliseringen är två viktiga framgångsfaktorer för digital utveckling i skolan.

»»» Läs vidare [Lärarnas tidning]