Svenska lärare borde utmana elever mer

Elever som utmanas att lösa kreativa matematikproblem får bäst resultat. Det visar en djupanalys av matematikdelen av Pisa 2012. – Svenska lärare borde utmana elever mer, anser forskaren Mathias Norqvist.

»»» Läs vidare [Lärarnas Tidning]