NORMA17

NORMA17 – Call for papers

Den åttonde nordiska konferensen om matematikdidaktisk forskning äger rum i Stockholm, 30:e maj till 2:a juni, 2017.
Sista dag för att anmäla ett bidrag är 5 januari, 2017.

»»» Läs vidare [NORMA17 – submissions] [NORMA17]