Mattementorn som vill ha fel svar

Vilse-poäng, inte-fatta-kurser och applåder när det blir fel. Farid Papoli, initiativtagare till mentorprogrammet Mathivation, använder oväntade medel för att få eleverna att upptäcka tjusningen med matte.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]