Måste det vara så svårt?

Nära en femtedel av landets niondeklassare ligger i riskzonen för att få underkänt i matematik. Behöver det verkligen vara så? Vi letar svar hos forskare, rådgivare och lärare.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]