Kreativa matteproblem får resultaten att lyfta

När elever tränar matematik på ett mer kreativt sätt stannar kunskapen kvar längre. Allra störst skillnad blir det för lågpresterande elever, visar Mathias Norqvists avhandling.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]