Kärlkirurgi med matematik

Torbjörn Lundh vill se mer av problembaserad forskning, där man utgår från centrala problem och skaffar sig den kunskap som man behöver för att lösa dem, istället för lösningsbaserad forskning där man har en lösning och ser sig om efter områden att applicera den på.

»»» Läs vidare [Chalmers]