Här sätts det digitala på prov

Mer rättvisa för eleverna och tid över till annat för lärarna? Följ med till gymnasiet som vet vad digitaliseringen av prov innebär för skolarbetet. The test will begin in three minutes. Today you’ll have seven minutes instead of five.

»»» Läs vidare [Lärarnas tidning]