Forskning på riktigt motiverar eleverna

När elever på högstadiet fick bidra till ett riktigt forskningsprojekt ökade deras motivation och intresse för naturvetenskap. Det visar Jenny Hellgren i sin avhandling. – Verklighetskopplingen gör skillnad, säger hon.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]