Elevers skrivande används för att bedöma deras kunskapsnivå i matematik

Tolkningen av elevers skrivande för att visa processen fram till en lösning på matematiska problem kan fungera som ett verktyg för lärare i bedömningen av elevers kunskaper och förmågor i ämnet, skriver Anna Teledahl vid Högskolan Dalarna.

»»» Läs vidare [Högskolan Dalarna]