Dubbla lärare ska höja skolresultat

Ett nytt sätt att undervisa ska ge bättre betyg och mindre stressade lärare. På Mellringeskolan i Örebro arbetar man med det som i skolvärlden kallas tvålärarskap. Istället för en ensam lärare undervisar nu två utbildade ämneslärare i klassrummet i de teoretiska ämnena svenska, SO, NO, matematik och engelska.

»»» Läs vidare [SVT]