Digitalt laborativt centrum i Halmstad

Den 18 november kl 13-16 invigs Digitalt laborativt centrum (DLC) vid Högskolan i Halmstad – en kreativ, högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande och kultur. DLC vänder sig till forskare, lärare, studenter, organisationer och företag, och syftar till att bli en regional mötesplats i det digitala samhällets framkant.

»»» Läs vidare [Högskolan i Halmstad]