Diagnos kan bli bromskloss

Dyskalkyli är omdiskuterat. Frågan om eleven har diagnosen eller inte riskerar att stå i vägen för möjligheten att utvecklas, menar forskaren Rickard Östergren.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]