Dåliga Pisa-resultat vid hög datoranvändning

Om man tänker sig att bygga upp en ny lärarutbildning baserad på IKT (DN Debatt 13/10) vore det bra om man också beaktade OECD:s analys av just IT och lärande i skolan, skriver Thomas Nygren, Uppsala universitet.
I rapporten Students, Computers and Learning: Making the Connection (OECD, 2015) framhålls samband mellan dåliga PISA-resultat och hög användning av datorer i skolan. Särskilt utmanande är att OECD finner att hög datoranvändning i matematikundervisningen kan kopplas till dåliga matematikkunskaper och att elever som läser mycket online är sämre på att söka och bearbeta digital information.

»»» Läs vidare [DN]

Debatt: ”Vi vill bygga ny digital lärarutbildning i Kista”