Beppe ska göra matematik roligare

Beppe Singer är läraren som valde sitt yrke för att stärka sitt eget mattesjälvförtroende. Hans senaste projekt är ”Beppematik”, som är ett samarbete tillsammans med Mattecentrum. Serien som finns på Youtube ska hjälpa elever i årskurs 3–6 att tycka att matte är roligt.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]