Avhandling granskar undervisning i matematik

Lärare behöver djup kunskap om hur elever kommunicerar i matematikundervisningen, för att utveckla denna förmåga men också för att kunna göra en rättvis bedömning.

»»» Läs vidare [Örebro Universitet]