Saknar status på universiteten

När metodiken blev omodern föll konsten att undervisa mellan stolarna. I dag finns stora brister inom lärarutbildningen.

På vissa håll är det väldigt bra men på andra håll glöms ämnesdidaktiken i princip bort, säger Isak Skogstad, ordförande i Lärarnas riksförbunds studerandeförening.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]