Matte på arabiska för svenska skolbarn

Arabisktalande elever har från i dag möjlighet att på nätet läsa matematik på modersmålet enligt svensk kursplan. Ideella föreningen Mattecentrum har låtit utveckla en arabisk utgåva av sin gratistjänst.

»»» Läs vidare [Dagens Nyheter]