Experten är inte bästa läraren

Lärare behöver mer ämnesdidaktisk kunskap snarare än fler högskolepoäng i sina ämnen. Det säger författaren och skoldebattören Per Kornhall.

»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]