Digitaliseringens möjligheter i skolans värld

Internetdagarna 21-22 november i Stockholm.
Den svenska skolan står inför en rad utmaningar. Digitaliseringen möjliggör ökad tillgänglighet och inkludering men det kräver lösningar på nationell såväl som på lokal nivå. Skolverkets vision för skolan 2022 är att digitaliseringens möjligheter utnyttjas så att de bidrar till utveckling av undervisningen och effektivare verksamhet.

»»» Läs vidare [Internetdagarna.se]