Vad är på gång inom matematiken?

Den 6:e september erbjuds fyra kostnadsfria föreläsningar under en inspirationskväll i Stockholm, där bl.a. Anette Jahnke (NCM) och Per Kornhall (Mälardalens Högskola) medverkar.

Föreläsningarna tar upp tyst kunskap i matematik, strukturerad problemlösning, digitaliseringen och digitalt stöd för lärarledd undervisning.

Läs mer och anmäl dig här (begränsat antal platser) Natur och Kultur