nr 3, 2016

Lektionen som beskrivs i Födelsedagstårtan finns filmad i två delar. Du finner filmerna här och här.

En lista över den litteratur som gavs till förskoleklasslärarna i Varberg, beskrivet i artikeln Matematikutveckling i förskoleklassen finner du här.

På begäran kommer här en länk till Sifferkryss som var uppslag i Nämnaren 2013:2.

Uppslaget
Sannolika flaskor.

 

Födelsedagstårtan – en språkutvecklande uppgift
Per Berggren
Efter att skolans lärare genomfört Matematiklyftets modul Språk i matematik provade författaren att fokusera på kommunikationen i klassrummet enligt cirkelmodellen. Lektionen som beskrivs här filmades också och kan nu ses på Matematiklyftets lärportal.

Se på film tillsammans
Karin Wallby
Filmerna – det nu finns ett stort antal av dem – inom matematiklyftet är avsedda som diskussionsunderlag för de lärare som vill utveckla sin undervisning. Karin Wallby ger här en kort information om filmernas syfte och hur inspelningarna gått till.

Reflekterande och matematiserande barn – en utmaning
Cecilia Kilhamn & Susanne Frisk
Vilka didaktiska strategier fungerar för att stärka elevernas matematiska förmågor? När målet med undervisningen förändras från att lära ut matematiska procedurer och faktakunskaper till att utveckla förmågan att kommunicera och argumentera matematiskt ställs läraren inför nya utmaningar. I den här artikeln ska vi beskriva några didaktiska strategier som provas ut inom ett projekt i Göteborg.

Matematik i soffan – kombinatorik i förskoleklass
Jorryt van Bommel & Hanna Palmér
Intressanta elevsamtal uppstår när olikfärgade björnar ska kombineras. Ett systematiskt utforskande i en välkänd kontext leder till resonemang och argumentation i arbetet. Elevernas egna dokumentationer visar att de både använder och går mellan olika representationsformer.

Rika lösningar på rika problem – att dela smörgåsar
Rimma Nyman, Anna Ida Säfström & Eva Taflin
I tre artiklar med början i denna vill vi ta upp erfarenheter från att ha arbetat med rika matematiska problem. Först ut är vår beskrivning av hur vi engagerade lärare, lärarstudenter och deras elever i problemet Att dela smörgåsar.

Om proportionalitet
Natalia Karlsson & Wiggo Kilborn
En typ av problem i skolans matematikundervisning som vållar svårigheter för elever och därmed också för deras lärare är de som bygger på proportionalitet. Artikelförfattarna följer här upp en artikel från Nämnaren 2015:3 och diskuterar hur en laboration kan leda eleverna in i proportionalitetstänkande.

Lärartankar: Vad gör eleverna egentligen på våra matematiklektioner?
Susanne Stern
Under ett moment inom Matematiklyftet kom kollegorna fram till att de egentligen inte visste alls vad eleverna verkligen gör under sina enskilda arbeten. Det beslöt de sig för att ta reda på.

Uppslaget: Sannolika flaskor
I två aktiviteter med flaskor, först med synligt och sedan med dolt innehåll, ges elever möjlighet att undersöka och diskutera olika sannolikhetsbegrepp. Flaskracet och Hemligheten i flaskan är exempel som utgår från de didaktiska principerna för experimentbaserad undervisning i sannolikhet.

Matematikutveckling i förskoleklassen
Annelie Glittmark, Anna Magnusson, Olle Olsson & Christina Terner
Som en konsekvens av att elever som får intensivundervisning i åk 9 visar stora brister i taluppfattning satsar Varbergs kommun på kompetensutveckling för lärare i förskoleklass. Tidiga insatser borde ge bättre grundkunskaper.

Estetiska lärprocesser
Randi Breili, Jeanette Chrisander, Anna Jonsson & Sofia Lundberg
Fyra kollegor beskriver hur ett arbetssätt med estetiska lärprocesser utvecklar matematikundervisningen. Eleverna stimuleras till kreativitet, nyfikenhet och ökat självförtroende så att de vågar pröva egna idéer när de löser problem.

Strövtåg: Säsongsmatematik
Jöran Petersson
Även matematiken har sin fantasylitteratur med häxor, monster, drakar, snöflingor, svampar och hjärtan. Med hjälp av grundskolematematik går vi på strövtåg i en del av den matematik som världens ledande matematiker brottades med runt år 1900.

Att arbeta med elever med särskild begåvning i grundskolan
Cecilia Eriksson
Elever med särskild begåvning behöver, utöver ett anpassat matematikinnehåll, organisation och samordning av arbetet. Från Alfaskolan i Solna får vi här ta del av hur arbete bedrivs i fördjupningsgrupper, ett sätt att organisera undervisningen för att möta elevers särskilda behov.

Sigma8 – matematiktävling för hela klassen
Bengt Åhlander
Sigma8 har genomförts varje år sedan 2002/03. Här ges en glimt av de problem och utmaningar som de deltagande klasserna och senare representanter för klasserna som gick vidare ställdes inför tävlingsåret 2015/16.

Vi har läst
Morten Blomhøj: Fagdidaktik i matematik
Jorryt van Bommel & Hanna Palmér: Problemlösning som utgångspunkt – Matematikundervisning i förskoleklass
Lena Lindenskov, Pia Beck Tonnesen & Peter Veng: Matematikvanskligheder på de ældste klassetrin – kortlægning og undervisning
Anette Jahnke: Skolans och förskolans matematik

Kängurusidan – några iakttagelser från 2016 års tävling
Susanne Gennow

Problemavdelningen – Olles blandade problem
Olle Hellblom

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström