Koding blir valfag på ungdomsskolen

Frå hausten kan ungdomsskoleelevar i over 30 kommunar få tilbod om koding som valfag.

»»» Läs vidare [Regeringen.no]