Fotboll och matematikutbildning

Intresse för fotboll som inspiration

I stadsdelen Haringey i norra London deltar fotbollsklubben Tottenham Hotspur i lokala projekt för att öka intresset för matematik.

»»» Läs vidare [Using Football to improve maths skills]