Södertälje visar vägen

Fem år i rad har Södertälje förbättrat sina skolresultat, tack vare tydlig fokus på lärarrollen och systematiskt kvalitetsarbete. Att läraren får förutsättningar att göra ett bra jobb är avgörande.

»»» Läs vidare [Lärarkarriär]