Mikael Passare-stipendiat

Eleverna på Fårdala skola i Tyresö deltog även i år i Kängurutävlingen som är en av världens största matematiktävlingar. Under sista veckan i mars arbetade mer än 6,5 miljoner elever i ca 60 länder med att lösa dessa matematiska problem i olika svårighetsgrader.

Knutet till detta har Mikael Passares minnesfond instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematikprestationer. Detta stipendium, som delas ut till en elev i Sverige i varje tävlingskategori, tillföll i år Fårdala-eleven Kalle Söderlund i årskurs 4.

Motiveringen lyder:

Karl har fått högsta möjliga poäng i tävlingen. Han utför alltid sina uppgifter med stor noggrannhet. Han ger inte upp utan förstår att kunskaper inte kommer gratis. Han är även bra på att förklara för kamrater och ser till att alla blir delaktiga.

Alla vi på Fårdala skola är stolta över hans prestation.

[Hämtat från Fårdala skolas webbplats]