Högre särskilt stipendium utdelat

Lärarstiftelsens högre särskilda stipendium har tilldelats professorerna Astrid Pettersson vid Stockholms universitet, Ulf P Lundgren vid Uppsala universitet samt Bengt Johansson, NCM:s fd föreståndare vid Göteborgs universitet.

De tre tilldelas stipendiet till Anna och Per Borghs minne om 20 000 kronor för sina insatser inom forskning och utredning inom det pedagogiska området och för att genom sitt mångåriga arbete på ett framgångsrikt sätt varit till gagn för lärarkåren.

»»» Läs vidare [Stockholms Universitet]