Expert: Så kan Sverige utbilda fler mattetalanger

Klossar, pappersbitar och självständig problemlösning hör till sådant som förekommer på mattelektionerna i Singapore, där eleverna når toppresultat.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]