Rika problem ger lärare en stabil grund

Lärare i grund- och gymnasieskola har inte varit bortskämda med didaktisk litteratur inom området problemlösning, i synnerhet inte sådan som behandlar matematisk modellering.

»»» Läs vidare [Origo]