Matematiska modeller förklarar växters strategier

Vilken tid på året är det bäst att blomma? Varför är träden långsmala i norra Sverige men inte i Amazonas?

Med hjälp av matematiska modeller kan vi öka förståelsen för hur växter och träd växer och hur de reagerar på miljöförändringar som uppvärmning och högre koldioxidhalter i atmosfären. Matematiker Magnus Lindh har lagt fram en avhandling i ämnet.

»»» Läs vidare [Forskning.se]