Många gymnasielärare positiva till att återinföra ämnesbetyg

Många gymnasielärare är övervägande positiva till att återinföra ämnesbetyg, visar Lärarförbundets undersökning. Men när det gäller parallella kurser som inte bygger på varandra är de flesta lärarna i vår undersökning avvaktande till ämnesbetyg.

»»» Läs vidare [Lärarförbundet]