Forskning: Lärare lägger 50 procent på administration

Allt fler lärare ägnar allt mer av sin arbetstid åt administration, det visar docent Anders Ivarsson Westerberg i sitt forskningsprojekt ”Begravd i papper”.

Forskningen visar att lärarna ungefär lägger 50 procent av sin arbetstid på administrativa uppgifter, säger han.

»»» Läs vidare [Skolvärlden]