Den matematiska konsten

Det finns dem som anser att matematik är en konst och att siffrorna speglar skönheten i Universum. Den brittiska filosofen och matematikern Bertrand Russel gick så långt att han menade att: Mathematics, rightly viewed, possesses not only truth, but supreme beauty-a beauty cold and austere, like that of sculpture.

»»» Läs vidare [Tidningen Kulturen]