Tvinga in hjärnan i nya hjulspår

Matematiker gör oftast sina största bedrifter i början av karriären, och det finns en allmän uppfattning om att unga generellt har lättare att tänka radikalt nytt. Men varför är det så? Och måste det vara så?

»»» Läs vidare [Forskning & Framsteg]