Särskilt begåvade barns behov i undervisningen

Den 19 augusti i Karlstad kommer internationellt erkända forskare och lärarutbildare föreläsa om särskilt begåvade barns behov i undervisningen. Flertalet av föreläsningarna är på engelska.
Läs bifogad pdf för mer information.

Anmäl dig här.