Nytt nummer av Forskning om undervisning och lärande

ForskUL presenterar i detta nummer fyra artiklar. Två artiklar handlar om matematikundervisning. Den ena gäller undervisning om rationella tal i åk 4 – den andra om hur högpresterande elever kan stimuleras och utvecklas längre i sitt matematiska kunnande.

»»» Läs vidare [My News Desk]