Matematiker gästade Brogårdsgymnasiet

Matematik är ett underbart ämne. Det menar i alla fall matematikern Qihm Xantcha som på fredagen föreläste om fraktaler för elever på natur- och teknikprogrammen på Brogårdsgymnasiet. Och när han satte i gång lade sig en koncentrerad tystnad likt en blöt filt över aulan.

»»» Läs vidare [Kristinehamns Posten]