Män lyckas bättre än kvinnor på högskoleprovet

Högskoleprovet kritiseras för att vara ett dåligt verktyg för att mäta hur väl framtida studenter klarar av sina studier. Och män lyckas bättre än kvinnor på högskoleprovet trots att skillnaden var tänkt att jämnas ut när provet gjordes om för fem år sedan.

»»» Läs vidare [Svenska Dagbladet]